Lihasvoima ja tasapaino ovat seniorille elintärkeitä

Armi Kuntoutus ja lihashuolto, Tieteelliset artikkelit

Lihasvoimasta ja tasapainosta huolehtiminen kannattaa aloittaa ajoissa ja jo ennaltaehkäisevästi.

Hyvällä lihasvoimalla on positiivisia vaikutuksia paremman tasapainon lisäksi niin selkä- ja nivelkipujen kuin esimerkiksi luukadon (osteoporoosi) ehkäisyssä ja paremman ryhdin säilyttämisessä. Parempi lihasvoima ja säännöllinen liikkuminen edistää myös niin aineenvaihduntaa ja verenkiertoa, kuin sydämen ja hermoston toimintaa, sekä ehkäisee muistisairauksia.

Tämä artikkeli avaa laajasti taustoja miksi lihasvoiman kehittäminen, jo ennaltaehkäisevästi, on ikääntyneelle tärkeää, vahvan keskivartalon hyödyistä, sekä lyhyesti miten ja miksi Armi Aktiivituoli on näissä avuksi.

Hyvällä tai huonolla lihasvoimalla voi olla ratkaiseva ero kaatumisen välttämisessä, ja toipumisessa mahdollisen sairastelun tai tapaturman jälkeen takaisin toimintakykyiseksi.

Vahvat lihakset ja riittävä tasapaino pitävät pystyssä

Jopa 90 % ikääntyneistä pelkää kaatumista. Tämä vähentää heidän haluaan liikkua ja lisää passiivista elämää (sedentary life). Lihasvoimasta ja tasapainosta huolehtiminen alentaa kaatumisriskiä ja edistää aktiivista elämää, sekä parantaa merkittävästi ennustetta kuntoutua sairauksien tai pahankin kaatumisen jälkeen takaisin toimintakykyiseksi.

Ikääntyvillä tasapainoon vaikuttaa jalkojen lihasvoiman heikkenemisen lisäksi lihasten ”hidastuminen” eli lihasten voimantuottonopeuden huononeminen, joka heikentää tasapainon ylläpitämistä äkillisissä asentoa horjuttavissa tilanteissa. Ikääntymisen myötä asennon hallinnan korjausstrategiat ja kyky aktivoida lihaksia ennakoivasti heikkenevät.

Kaatumisriskiä pohdittaessa myös vahva keskivartalo ehkäisee horjahduksia ja käsivoimat sekä sormien puristusvoima mahdollistavat tukeen tarttumisen, jolla voi myös välttää mahdollisen kaatumisen.

Kaatumisesta voi tulla paitsi vakavia seurauksia ihmiselle itselleen, niin se voi taloudellisesti kuormittaa huomattavasti myös yhteiskuntaa. Konservatiivisen arvion mukaan yhden lonkkamurtuman kustannukset yhteiskunnalle ovat 30000 euroa – kustannukset ovat vielä huomattavasti suuremmat, jos aiemmin kotona asunut potilas jää murtuman jälkeen pysyvästi pitkäaikaishoitoon .

Lihasvoimaa tarvitaan ikääntyvien terveyden säilyttämiseksi

Lihasvoiman merkitys korostuu ikääntyessä. Hyvällä lihasvoimalla voidaan välttää sänkypotilaaksi joutuminen.

Monet tavallisetkin sairaudet heikentävät herkästi voimatasoja iäkkäillä. Lihasvoimaa pitäisi olla kunnolla reservissä, jotta sairauksien tai kaatumisen jälkeen ei jäisi sänkypotilaaksi. Siksi lihasvoimaa pitäisi harjoittaa jo ennaltaehkäisevästi.

Lihasvoima ja tasapaino heikkenevät luontaisesti iän myötä, mutta sopivalla harjoittelulla näitä ominaisuuksia voidaan ylläpitää sekä kehittää. Harjoittelun voi toteuttaa monin tavoin. Tärkeää on kuitenkin harjoitella säännöllisesti ja tavoitteellisesti. Lihasvoimaa on syytä treenata läpi elämän.

Liikunta ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä

Liikunnan vaikutukset ovat erityisen selkeitä kun fyysinen kapasiteetti on lähtötilanteessa huono. Ikääntyneillä ihmisillä jo kohtalainen fyysinen aktiivisuus ehkäisee elimistön toiminnan heikkenemistä ja lisää toimintakykyisiä elinvuosia. Kaikesta liikkumisesta on hyötyä, erityisesti vähän liikkuville.

Vahvan keskivartalon hyödyt

Keskivartalon lihakset ovat passiivisina suurimman osan päivästämme; istumme suurimman osan päivästä. Heikot keskivartalon lihakset altistavat huonoille asennoille, nivelkivuille ja lihassäryille. Usein selkäkipu johtuukin heikoista keskivartalon lihaksista.

Jopa 80% ihmisistä kärsii jossakin vaiheessa elämäänsä alaselkäkivuista. Yksi syy alaselkäkivuille löytyy heikosta keskivartalosta. Keskivartalon heikkous korostuu erityisesti naisilla, koska naiset kärsivät helpommin notkoselästä ja lantion virheasennoista.

Vahvat keskivartalon lihakset parantavat ryhtiä ja tasapainoa, sekä suojaavat hermokivuilta. Keskivartalon vahvojen lihasten avulla selkään, niskaan ja hartioihin kohdistuvat kivut voivat lieventyä, sillä vahva keskivartalo auttaa pitämään muun ylävartalon oikeassa asennossa.

Vahvat keskivartalon lihakset ovat tärkeitä monissa jokapäiväisissä askareissa.

Parempi ryhti

Liikeharjoituksilla selkärangan liikkuvuus paranee ja välilevyjen sekä luukudoksen aineenvaihdunta lisääntyy ja selkä voi paremmin. Kun selkä- ja vatsalihakset ovat vahvoja ja joustavia sekä toimivat tasapainossa toistensa kanssa, on myös helpompi säilyttää oikea ryhti.

Lihasvoimaharjoittelu ehkäisee lihas- ja luukatoa

Lihasvoimaharjoittelu on vanhenemiseen liittyvän lihaskadon (sarkopenia) tärkein ehkäisy- ja hoitomuoto. Lisäksi lihasvoimaharjoittelu ylläpitää tai jopa lisää luun lujuutta. Näistä syistä lihasvoimaharjoittelun pitäisi sisältyä ikään sovellettuna jokaisen seniorikansalaisen elintapoihin, sillä kyky kehittää lihaksistoa ja luustoa säilyy koko eliniän.

Armi Aktiivituoli ohjaa nousemaan oikein

Armi Aktiivituolin peruskäyttö eli siinä istuminen ja siitä nouseminen tarjoaa jo paljon positiivisia terveysvaikutuksia, verrattuna siihen, että istutaan huonosti, noustaan virheellisesti tai että välteltäisiin liikkeellelähtöjä. Liikkeelle lähtemisen kynnys on matalampi jos se mielekkäämpää, kivuttomampaa ja turvallisempaa – samalla lihakset vahvistuvat kuin huomaamatta.

Tuolin nerokas mekanismi ohjaa käyttäjän nousukulmaan, jossa pahin polvi – ja lonkkaniveliin kohdistuva ponnistusvaihe ohitetaan ja vältetään vartalon kiertymiä ja virheasentoja. Polvien – ja lonkkien nivelkulmat (n.130 ast.) tulevat lähelle neutraaliasentoa (lihakset ovat lähellä lepopituuttaan), jolloin reisi- ja pakaralihasten voimantuotto on suurimmillaan ja lihaksia aktivoiva vaikutus suurin. Tällöin polvi- ja lonkkaniveliin kohdistuva kuormitus pienenee lihasten tukiessa niveliä ja ylösnoususta tulee kivuttomampaa. Tässä luonnollisessa ylösnousuasennossa lihakset pystyvät tuottamaan mahdollisemman tehokkaan liikkeen mahdollisimman pienellä vaurioriskillä.

Eli noustaan oikein, lähdetään liikkeelle useammin sekä istutaan ergonomisesti hyvin, mutta mukavasti. Lisäksi pieniä liikkeitä nousematta kokonaan ylös tulee myös tehtyä melkein kuin huomaamatta.

Armi Aktiivituoli muuttaa passiivisen istumisen aktiiviseksi!

Aktiivituoli ohjaa ylösnousuasentoon, jossa polviin, lonkkiin ja alaselkään kohdistuvat virhekuormitukset minimoidaan, sekä lihasten voimantuotto ja aktivointi maksimoidaan. Liikkeelle lähtemisen kynnys on matala kun se on helppoa.

Armi Aktiivituolilla harjoittelu on vaurioriskitöntä ja kynnys erittäin matala

Armi Aktiivituolilla voit tehdä harjoitteita omassa kodissa samalla kun katsot vaikkapa suosikkiohjelmaasi televisiosta; stressittömästi, milloin tahansa ja niveliä virheellisesti kuormittamatta. Sillä harjoittelu kehittää kehon lihasvoimaa kokonaisvaltaisesti; jalat, kädet ja keskivartalo. Armi tuolilta nouseminen ja/tai liikkeiden tekeminen myös vetreyttää keskivartaloa, lihaksia ja niveliä.

Armi Aktiivituolin käyttö on helppoa ja heikkovoimainen pystyy tekemään harjoitteita turvallisesti ja omatoimisesti. Armilla harjoittelulla vaurioriskit ovat erittäin vähäiset – kenelle tahansa – tämäkin on oleellista, sillä on myös tärkeää olla rikkomatta paikkoja ja aiheuttamatta vaurioita.

Tekemällä jumppaliikkeitä ja harjoitteita, tai vaikka vain nousemalla ylös useasti, ovat tulokset ja positiiviset terveysvaikutukset luonnollisesti parempia kuin peruskäytöllä. Armi Aktiivituolilla jumppaaminen ei millään muotoa sulje pois muuta liikkumista ja harjoittelua, päin vastoin, se tukee tai jopa mahdollistaa sen. Armi Aktiivituolilla voit jumpata silloinkin kun muuten ei tulisi jumpattua, ja mahdollisuudet muuhunkin liikkumiseen pysyvät parempina.

Saavutettuihin tuloksiin vaikuttaa moni muukin tekijä, kuten esimerkiksi syyt mahdollisten vaivojen tai liikuntarajoitteiden takana. Jos taustalla on lihasten käyttämättömyyttä, ylipainoa, nivelvaivoja, sairastelua, tapaturma tai leikkaus ovat mahdollisuudet merkittävään toimintakyvyn parantamiseen erittäin hyvät, kun taas etenevien rappeumatautien osalta mahdollisuudet ovat rajalliset – silloinkin ero siihen ettei tehtäisi mitään ja annettaisiin toimintakyvyn jatkaa laskua voi olla hyvin merkittävä, ja ajoissa aloittaminen erityisen tärkeää.

Helpointa on aloittaa ajoissa, jo ennaltaehkäisevästi ja ylläpitävästi, ja täten ehkäistä tuki- ja liikuntaelin vaivoja, välttää kaatuminen, ja sairauksien jälkeen parantaa merkittävästi ennustetta toipua tai nopeuttaa toipumista takaisin toimintakykyiseksi.

Tutustu tarkemmin tähän kuntouttavaan ja ergonomiseen seniorituoliin ja/tai katso videoita sen arkea helpottavista ja aktiivista elämää edistävistä hyödyistä.

Lue myös artikkeli kuinka Armi Aktiivituoli edistää liikkumiskykyä ja aktiivista elämää.

Täältä löydät Armi Aktiivituolin monipuolisia jumppa- ja harjoitusohjeita.

Tiivistetysti tietoa Armi Aktiivituolin hyödyistä ja tarpeesta löydät sen idean isän fysioterapeutti Jorma Eerolan teeseistä Armi Aktiivituolin 22 teesiä: tarpeellisuus, hyödyt ja lääketieteellinen perusta tiivistetysti.

Armi Aktiivituoli on ainutlaatuinen, patentoitu ja CE-merkitty lääkinnälliseksi laitteeksi rekisteröity (Fimea/Valvira) nousemista avustava ja kuntouttava nojatuoli.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa on hyödynnetty myös ainakin seuraavia lähteitä:

Lihasvoima on seniorin tärkeä eläkevakuutus | Ikäinstituutti (ikainstituutti.fi)

Liikunta parantaa muistisairaan liikkumis- ja toimintakykyä sekä kotona että laitoksessa – UKK-instituutti (ukkinstituutti.fi)

Sarkopenia ja gerastenia uhkaavat ikääntyneen terveyttä – liikunnasta apua lihasmassan muutoksiin – UKK-instituutti (ukkinstituutti.fi)

Hyvä tasapaino – edellytys itsenäiselle liikkumiskyvylle | Coronaria

Lonkkamurtuma (kaypahoito.fi)

Ikääntyneen lonkkamurtumapotilaan konservatiivisen hoitotyön erityispiirteet : kuvaileva kirjallisuuskatsaus – Theseus