Armi Aktiivituoli edistää liikkuvuutta ja aktiivista elämää

Armi Kuntoutus ja lihashuolto, Ohjeita tuolin hankintaan

”Pääsen vielä omin voimin tuolilta ylös” on usein kuultu vasta-argumentti Armi tuolin mahdolliseen hankintaan. Hienoa! Suurimmat ja helpoimmin saavutettavat Armi Aktiivituolin hyödyt onkin saavutettavissa silloin kun päästään vielä omin voimin tavalliseltakin tuolilta ylös.

Asiakkaan on helppo ymmärtää jos nousu on jotenkin hankalaa, mutta Armin kokonaisvaltaiset ja pitkäaikaiset terveyshyödyt, tuki- ja liikuntaelinvaivoja ehkäisevät, yleistä toimintakykyä sekä aktiivista elämää edistävät vaikutukset usein vaikeammin hahmotettavissa.

Armin nivelien virhekuormituksia ehkäisevä, lihaksia aktivoiva ja oikeaoppiseen nousemiseen ohjaava mekanismi edistää kuin huomaamatta liikkuvuutta ja pitkäaikaista toimintakyvyn ylläpitoa. Tuolin käyttäjä on sen ainoa ”moottori”. Jo tuolin peruskäyttö aktivoi ja harjoittaa lihaksia kokonaisvaltaisesti; keskivartalo, jalat ja kädet. Puhumattakaan sen erittäin alhaisen kynnyksen harjoitteiden tekemisen positiivisista terveysvaikutuksista.

Tämä artikkeli käy laajasti ja kokonaisvaltaisesti läpi Armi Aktiivituolin hyötyjä. Miten se edistää käyttäjänsä liikkuvuutta, aktiivista ja elämisenarvoista elämää.

Istuminen sinänsä on ihmisille hyvin luonnollista

Ongelmia syntyy jos istutaan yhtäjaksoisesti liian kauan, tai huonossa asennossa. Liikuntakykyä heikentävät terveysongelmat johtavat usein siihen, että jaloittelu vähenee ja pitkäkestoinen paikallaan oleminen lisääntyy. Pahan kierre on valmis.

Helpompien liikkeellelähtöjen ohella, kiitos asiakaskohtaisen mitoituksen, ristiselän tuen, joustavan selkänojan ja säädettävän niskatuen ansiosta Armi tuolissa on myös erittäin mukava ja ergonominen istua.

Tyylikäs ja kaunis Tapio Anttilan muotoilema nojatuoli sopii vaativampaankin sisustusmakuun. Sitä saa halutuilla väreillä, materiaaleilla, ominaisuuksilla ja mitoilla. Sopii kenelle tahansa, myös muille kuin senioreille, niin isoille kuin pienille.

Lisää terveitä ja aktiivisia vuosia

Kun liikkeellelähteminen on mielekästä ja kivutonta pysyy myös muun luontaisen liikkumisen määrä helpommin korkealla. Ja jos lihasten aktivoinnnin ja edelleen paremman tasapainon avulla onnistutaan välttämään jokin paha kaatuminen ja täten mahdollinen pitkäaikainen tai jopa pysyvä liikuntarajoite, puhutaan helposti vuosien erosta itsenäisesti toimintakykyisenä ja sosiaalisesti aktiivisena pysymisessä.

Liike ja liikkuminen on jo itsessään lääke, jolla on monia positiivisia vaikutuksia, niin niveliin, aineenvaihduntaan, sydämeen, verenkiertoon, hermostoon kuin lähes kaikiin tärkeisiin elintoimintoihin.

Aktiivinen elämä ja sosiaalinen kanssakäyminen pitää mielen virkeänä

Mahdollisuutta puuhastella lastenlasten kanssa ja nähdä heidän kasvavan, tai kahvitteluhetkien ja turinatuokioiden arvoa ystävien kanssa ei voi mitata rahassa!

Sosiaalisesti aktiivisena pysyminen ja arjen perustoiminnoista itsenäisesti selviytyminen auttaa pitämään myös mielen virkeänä.

Aloita ajoissa – ennakointi ja toimintakyvyn ylläpito helpompaa kuin kuntouttaminen

Nykyään vielä työelämässä olevilla on jo yllättävän paljon nivel-, polvi-, lonkka- ja selkävaivoja. Luontaisen liikkumisen määrä on rajallista, ja työ pääosin istumatyötä. Sinänsä elinajanodotteet ovat nousseet, mutta myös eläkkeelle jäädään keskimäärin vanhempana ja huonokuntoisempana. Kaupungistuminen on myös ollut omiaan vähentämään ihmisten luontaista liikkumista, sosiaalista kanssakäymistä ja turvaverkkoja.

Jos liikuntarajoitteiden tai kipujen vuoksi luontaisen liikkumisen ja liikkellelähtöjen määrä alkaa vähentyä, johtaa se usein etenevästi huonompaan tilanteeseen. Valitettavan usein kuuleekin, kun harmittellaan, miksi ei toimittu aiemmin tai jo ennakoivasti, koska toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpito on merkittävästi helpompaa kuin kuntouttaminen. Siinä vaiheessa moni antaisi mitä tahansa, jos vain saisi terveytensä ja liikuntakykynsä takaisin!

Miksi Armi Aktiivituoli?

Patentoidun, CE-merkityn ja lääkinnälliseksi laitteeksi rekisteröidyn (FIMEA) suomalaisen Armi Aktiivituolin vuosien kehitystyön taustalla on aito tarve ja paljon ammattilaisia (mm. fysioterapeutteja) sekä laaja asiakastestaus ja -palaute. Jos vastauksesi johonkin alla olevista kysymyksistä on ”kyllä”, niin Armista olisi sinulle hyötyä.

Onko tuolilta nousu vaikeaa?

Armi tuolin nerokas mekanismi mahdollistaa nousun vaivattomasti kuitenkin omat voimasi hyödyntäen. Sen käyttö aktivoi omien lihasten käyttöä kuin huomaamatta ja tekee liikkeellelähdöistä kivuttomampia ja mielekkäämpiä. Vahvistunut lihasvoima parantaa tasapainoa, jota tarvitaan arjessa
selviytymiseen ja toimintakykyisenä pysymiseen.

Vaivaako polvet, lonkka tai selkä?

Ergonominen tuoli ohjaa nousemaan tuolilta ylös luonnollisella tavalla, jossa (polven, lonkan ja alaselän) niveliin kohdistuva virheellinen kuormitus on vähäisin, mutta lihasten voimantuotto ja niitä aktivoiva vaikutus suurin. Ristiselän tuen, joustavan selkänojan ja säädettävän niskatuen ansiosta tuolissa on mukava, mutta ryhdikäs, istua.

Haluatko asua omassa kodissa pidempään?

Aktiivituoli ehkäisee liikkumattomuudesta
johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja, sairauksia ja antaa lisää aktiivisia vuosia kotona. Vahvistunut lihaskunto parantaa tasapainoa ja vähentää kaatumisriskiä, joka parantaa toimintakykyä ja turvallisuutta kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa.

Armi Aktiivituolin monia muita hyötyjä

Liike on lääke

Liike voitelee niveliä ja aktivoi myös monia muita tärkeitä elintoimintoja, aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja hermostoa. Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa huomattavasti toimintakykyyn, itsenäiseen selviytymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen. Tutkimusten mukaan pitkäaikainen istuminen altistaa kansansairauksille – Aktiivituoli muuttaa passiivisen istumisen aktiiviseksi!

Terveyshyötyjä saa jo kevyestäkin liikunnasta. Kaikesta liikkumisesta on hyötyä, etenkin vähän liikkuville.

Helpottaa arkea

Kun tuolilta on helpompaa ja turvallista nousta, on arki sujuvampaa ja elämä usein myös muutoin aktiivisempaa.

Pitää mielen virkeänä

Itsenäisesti arjen perustoiminnoista selviytyminen parantaa ikäihmisen, sairaan tai heikkovoimaisen omanarvontuntoa, pitää mielen virkeänä ja auttaa pysymään myös muutoin sosiaalisesti aktiivisena.

Edistää aktiivista elämää

Haluamme istua mukavasti ergonomisessa nojatuolissa, nauttia televisio-ohjelmista, lukea tai kutoa ja päästä omin voimin pois tuolilta niin kauan kuin voimia vähänkin riittää. Olla aktiivisia ja pysyä toimintakykyisenä, sekä selviytyä itsenäisti arjen perustoiminnoista.

Auttaa ja helpottaa oloa monessa sairaudessa ja vaivassa

Armi voi auttaa ja helpottaa oloa ainakin seuraavissa; nivelrikko, polvi-, lonkka- ja selkävaivat, reuma, diabetes, Parkinson, MS-tauti, lihassairaudet, erilaiset halvaukset, muut liikuntarajoitteet ja virtsankarkaamisongelmat. Sekä helpottaa oloa ennen ja jälkeen erilaisia leikkauksia.

Mahdollistaa jumppaamisen mekanismia hyväksi käyttäen

Armi tuolissaan heikkovoimainenkin pystyy jumppaamaan niveliä virhekuormittamatta, omatoimisesti, helposti ja turvallisesti. Tarjolla on niin yksikertaisia liikkeitä, kuin vaativampiakin harjoitteita. Kynnys on erittäin matala.

Auttaa ja keventää myös omaishoitajan ja hoitohenkilökunnan työtä

Parempikuntoisia henkilöitä tarvitsee avustaa vähemmän tai se on huomattavasti kevyempää. Armi tuoleissa on myös nousemisen avustamista helpottavia toimintoja. Omaishoitaminen on usein myös fyysisesti raskasta ja moni on kertonut jumppaavansa, tai levähtävänsä ja lepuuttavansa myös itseään Armi tuolissa.

Vähentää virtsankarkailua / inkontinenssia

Ikääntyessä, lantionpohjan lihasten heikentyessä, pienikin ponnistus esimerkiksi tuolilta nousu saattaa aiheuttaa virtsankarkailua. Armin mekanismi ohjaa tuolilta nousijan raskaimman ponnistusvaiheen ohi ja näin saattaa estää virtsankarkailun jopa kokonaan. Lisäksi Armiin on saatavilla huomaamattomia inkosuojia, tai koko tuoli voidaan verhoilla antibakteerisella ja nesteitä läpäisemättömällä kankaalla.

Katso Armi videoita tai lue mitä muut ovat sanoneet Armi tuolista.

Perehdy myös miksi lihasvoima ja tasapaino ovat seniorille elintärkeitä.