Liikunnan hyöty neurologisten sairauksien oireiden lievittämisessä

Armi Tieteelliset artikkelit Leave a Comment

Potilaat jotka kamppailevat neurologisten sairauksien ja tulehduksen aiheuttamien sairauksien kirjon kanssa, voivat onnistua hidastamaan vammauttavien oireiden ilmaantumista ja etenemistä liikuntaa hyödyntämällä.

 

Vaikkakin taudin eteneminen on aina yksilökohtaisesti vaihtelevaa, tieteelliset tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat korostaneet liikunnan ja liikkeen tehokkuutta näiden liikkumista rapauttavien eri oireiden lievittämisessä.

Armia kehitettäessä on kiinnitetty huomiota lihasten aktivoinnin merkitykseen arkisen tuolilta nousemisen ja siihen istumisen yhteydessä. Armissa käyttäjä saa mekaniikasta tukea joka helpottaa liikettä mutta henkilö kuitenkin käyttää aina vain omia lihaksiaan sillä mitään ulkopuolista voimanlähdettä ei tuolissa ole mukana. Armi tarjoaa käyttäjälleen parhaan mahdollisuuden taudin oireiden hidastamiseen mitä aikaisemmin tuoli otetaan päivittäiseen käyttöön.

Liikunta voi toimia terapeuttisena tapana hidastaa oireiden etenemistä monissa vaikeissa sairauksissa.

Neurologisia sairauksia, joissa liikunnan merkitys ja yhteys oireiden kehittymisen hidastamiseen on todettu ovat esimerkiksi:

 • Alzheimerin tauti: Krooninen tulehdus on hyvin dokumentoitu tekijä Alzheimerin taudissa. Lievä liikunta voi auttaa vähentämään tulehdusta ja hidastamaan kognitiivisen heikkenemisen mahdollista etenemistä Alzheimerin tautia sairastavilla.
 • Parkinsonin tauti: Tulehdus vaikuttaa myös Parkinsonin tautiin. Liikunta voi edistää neurosuojausta ja parantaa motorisia toimintoja Parkinsonin tautia sairastavilla.
 • Monimuotoinen skleroosi (MS): MS:lle on ominaista tulehdus keskushermostossa. Säännöllinen liikunta on osoittautunut turvalliseksi ja hyödylliseksi MS-oireiden hallinnassa ja mahdollisesti tulehduksen vähentämisessä.
 • Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS): Vaikka ALS vaikuttaa ensisijaisesti liikehermoihin, tulehdus voi edistää taudin etenemistä. Liikunta, yksilön kykyihin räätälöitynä, voi auttaa ylläpitämään toimintaa ja mahdollisesti vaikuttaa tulehdukseen.
 • Aivohalvaus: Tulehdus on keskeinen tekijä aivovaurioissa aivohalvauksen jälkeen. Liikunta voi olla osa aivohalvauksen kuntoutusta auttaen toipumisessa ja mahdollisesti vähentäen tulehdusta.
 • Neuropatia: Tietyt neuropatian muodot liittyvät perifeeristen hermojen tulehdukseen. Liikunta voi parantaa verenkiertoa ja hermojen toimintaa neuropaattisissa tiloissa.
 • Neurodegeneratiiviset sairaudet yleisesti: Liikunnan anti-inflammatoriset ja neurosuojauksen vaikutukset ovat merkityksellisiä laajalle joukolle neurodegeneratiivisia sairauksia, eivätkä rajoitu edellä mainittuihin.
Miedon liikunnan rooli neurologisisten sairauksien oireiden hidastamisessa

Lievä liikunta tarjoaa välittömiä etuja neurologisille potilaille parantaen liikkuvuutta.
Lihaksien käyttö ja erilaiset aktiviteetit, kuten kävely, uinti tai jooga, auttavat ylläpitämään joustavuutta ja lihaskuntoa, ylläpitämään liikkuvuutta ja näin helpottaen päivittäisiä tehtäviä.
Kun potilas säilyttää paremman liikkuvuuden on tällä vaikutus myös mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin. Neurologiset sairaudet vaikuttavat usein mielenterveyteen, aiheuttaen masennusta ja ahdistusta. Lievä liikunta vapauttaa endorfiineja, parantaen mielialaa ja vähentäen stressitasoja.

Luonnollisesti myös näitä aspekteja on tutkittu paljon ja tiede löytää yhteyden niin sanotun neuroprotektion kautta. Lievä liikunta stimuloi neurotrofisten tekijöiden, kuten BDNF:n, tuotantoa aivoissa. Nämä tekijät suojaavat hermosoluja, hidastaen mahdollisesti neurologisen sairauden etenemistä. Tutkimukset eläimillä ja ihmisillä osoittavat johdonmukaisesti positiivisen yhteyden liikunnan ja neurotrofisten tekijöiden välillä.

Näistä aiheista kertova tutkimus: National library of Medicine – ”Vapaaehtoinen liikunta käynnistää BDNF-välitteisen mekanismin, joka edistää neuroplastisuutta” (”Voluntary exercise induces a BDNF-mediated mechanism that promotes neuroplasticity”) Fernando Gómez-Pinilla ym.

Voit tutustua alkuperäiseen englanninkielisen tutkimus kirjoitukseen täällä: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12424260/

Liikunan kautta saavitettavat anti-inflammatoriset vaikutukset

Krooninen tulehdus vaikuttaa merkittävästi neurologisten sairauksien kehittymiseen ja etenemiseen.

 • Tulehdus ja Aivojen Terveys: Kehon pitkittyvä tulehdus pahentaa aivoihin liittyviä ongelmia ja liittyy sairauksiin kuten Alzheimerin ja Parkinsonin.
 • Liikunnan Rauhoittava Vaikutus: Lievä liikunta rauhoittaa sekä kehon että aivojen tulehdusta, tarjoten suojaa aivosolujen vaurioilta ja hidastaen neurologisen sairauden etenemistä.
 • Parantunut Hyvinvointi: Liikunta parantaa myös yleistä hyvinvointia neurologisia sairauksia sairastavilla, helpottaen liikkumista, ajattelua ja mielialaa.
 • Toimintamekanismit: Liikunta vapauttaa tulehdusta hillitseviä aineita, toimien ikään kuin sotilaina haitallista tulehdusta vastaan, ja parantaa verenvirtausta aivoihin, edistäen rauhoittavaa vaikutusta.
 • Yksilölliset Erot: Liikunnan tehokkuus vaihtelee luonnollisesti aina yksilöittäin ja henkilön neurologisten sairauksien perusteella. Tämä korostaa lääkärin kanssa käymisen tärkeyttä yksilöllisten liikuntasuositusten saamiseksi.

Näitä aiheista kertova tutkimus: Journal of Applied Physiology – ”Liikunta ja tulehdus” (Exercise and inflammation ) Mark A. Febbraio.

Voit tutustua alkuperäiseen englannin kieliseen kirjoitukseen täältä: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00414.2007

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.