Armi keventää hoitajien työtä ja parantaa hyvinvointia

Armi Vanhusten hoidon ammattilaisille Leave a Comment

Miten Armi vaikuttaa hoitohenkilökunnan työkuormaan ja työhyvinvointiin?

Tässä artikkelissa kerrotaan miten Armi Aktiivituoli keventää monin tavoin palvelutalon, hoivakodin, vanhainkodin tai seniorikeskuksen hoitohenkilökunnan kuormaa, parantaa työhyvinvointia ja ehkäisee virheellisistä tai kuormittavista nostotoimista aiheutuneita hoitohenkilökunnan sairauspoissaoloja.

Parempikuntoisia asiakkaita tarvitsee auttaa vähemmän ja se on fyysisesti kevyempää

Paremmassa kunnossa olevia asiakkaita ei tarvitse nostaa tuolilta ylös, tai nousemisen avustaminen on vähemmän rasittavaa ja henkilökuntaa vaativaa.

Niin kauan kuin asiakkaat kykenevät itsenäiseen liikkumiseen, pääsevät tuolilta ja sängystä omin voimin ylös, on sekä avustamisen tarve vähäisempi, että luontaisen lihaskuntoa ja liikkuvuutta ylläpitävän liikkumisen määrä merkittävästi suurempi. Lihaskunnolla on merkittävä rooli tasapainon suhteen, ja edelleen kaatumisriskiin. Lihaskunto alenee yllättävän nopeasti, jos lihaksia ei käytetä säännöllisesti, esim. mahdollisen kaatumisen jälkeisessä levossa.

Parempikuntoiset sairastavat keskimäärin vähemmän, joka voi myös vähentää avustamisen tarvetta. Arjen perustoiminnoista selviytyminen ylläpitää henkilön omanarvontuntoa, ja pitää mielen virkeänä.

Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa huomattavasti ikääntyneen toimintakykyyn, itsenäiseen selviytymiseen, sairauksien ehkäisyyn ja elämän laadun parantamiseen. Kaikesta liikkumisesta on hyötyä, etenkin vähän liikkuville!

Palvelutalon, vanhainkodin, hoivakodin asukkaita Armi Aktiivituoleissa., nousuaputuoleissa,

Tyytyväisiä palvelutalon asukkaita Armi tuoleissa.

Asiakkaan liikkumisen vähentyessä avustamisen määrä ja raskaus kasvaa

Jos asiakkaan liikkeellelähtö alkaa edellyttää hoitohenkilökunnan apua on todennäköisyys suuri sille, että ajaudutaan tilanteeseen, jossa asiakkaan säännöllinen liikkuminen edelleen vähenee, ja liikuntakyky entisestään huononee. Tällöin avustamisesta tulee sekä säännöllisempää, että myös fyysisesti raskaampaa. Siksi on tärkeää yrittää ylläpitää ja aktivoida asiakkaan liikkumista niin pitkään kuin mahdollista, ja hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi Armi Aktiivituoleja.

Hoitajien työ kevenee ja sairauspoissaolot vähenevät

Jos raskaita ja/tai virheellisiä nostoasentoja ja muita fyysisesti raskaita avustustilanteita (joissa asiakas saattaa usein olla hoitajaa painavampi) pystytään välttämään tai vähentämään, tekee se työstä fyysisesti kevyempää ja vähemmän hoitajien tuki- ja liikuntaelin vaivoille altistavaa, joka voi vähentää sairauspoissaoloja.

Jos asiakasta kuitenkin pitää avustaa nousutilanteessa, on hyöty kiistaton, jos avustamiseen tarvitaan vain yksi hoitaja kahden sijaan, ja tällöinkin rasite nousua avustaessa on pienempi kuin tavallisesta tuolista noustaessa.

Helppohoitoisia tuoleja, jotka vähentävät asiakkaiden virtsankarkailua

Ikääntyessä, lantionpohjan lihasten heikentyessä, pienikin ponnistus esimerkiksi tuolilta nousu aiheuttaa virtsankarkailua. Armin mekanismi ohjaa tuolilta nousijan raskaimman ponnistusvaiheen ohi ja näin vähentää virtsankarkailua.

Koko Armi tuoli voidaan verhoilla antibakteerisella ja nesteitä läpäisemättömällä helppohoitoisella hoivakankaalla, ja/tai Armiin on saatavilla monipuolisesti lisäsuojia.

Vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa muihin tärkeisiin tehtäviin

Hoitohenkilökunnalla on paljon tehtävää, joten itsenäisemmät asiakkaat ja helpommin avustettavat asiakkaat vapauttavat hoitohenkilökuntaa muihin tärkeisiin tehtäviin, kuten asiakkaiden lääkehuollosta, ruokailuista, logistiikasta/menoista ja aamu/iltatoimista huolehtimiseen, päivän tapahtumien kirjaamiseen tai vaikkapa kahvittelu tuokioiden ja muun sosiaalisen toiminnan järjestämiseen.

Tyytyväisemmät omaiset

Omaiset tyypillisesti toivovat läheisensä toiminta- ja liikuntakyvyn säilyvän mahdollisimman pitkään ja siitä huolehdittavan aktiivisesti. Omainen voi kokea harmistusta rakkaan läheisen toimintakyvyn ja esimerkiksi kävelykyvyn heikkenemisestä, josta voi myös aiheutua painetta hoitohenkilökunnan suuntaan.

Aloita ajoissa! Liikuntakyvyn ylläpitäminen helpompaa kuin sen palauttaminen

Aktiivituolin käyttö ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntaelin vaivoja. Parhaat tulokset on saavutettavissa, tai ainakin helpommin, kun tuolin käyttö on aloitettu jo riittävän ajoissa, kun asiakkaan tai asiakkaiden toimintakykyä on vielä ainakin kohtuullisesti jäljellä, eikä vasta kun liikkuminen on jo hyvin haasteellista ja nostoapua tarvitaan jo useimmissa tilanteissa.

Lisää toimintakykyä jumppaamalla

Armi tuolin peruskäyttö eli tuolista ylös nouseminen aktivoi omien lihasten käyttöä kuin huomaamatta, mutta sille on kehitetty myös monipuolisia lisäharjoitteita ja pelikortit, joita heikkovoimainenkin pystyy suorittamaan turvallisesti, sellainenkin jolle tuolijumppa tavallisella tuolilla olisi haasteellista. Kynnys on erittäin matala! Kaikesta liikkumisesta on hyötyä, etenkin vähän liikkuville.

Armi tuolia voi myös käyttää asiakkaan/asiakkaiden kuntoutuksen tukena, esim. fysioterapeutin johdolla.

Yhteenveto hyödyistä hoitajien työhön ja hyvinvointiin

• Hyödyt kohdistuvat sekä itse asiakkaisiin suoraan, että hoitohenkilökunnan kuormaan.
• Sairaspoissaolot vähenevät, virheellisten ja raskaiden nostotoimien välttämisen johdosta.
• Hyödyt ovat kiistattomat, jos nousutilanteisiin riittää yksi hoitaja, ja silloinkin rasite on pieni.
• Asiakkaiden parempi lihaskunto vähentää avustustarvetta kaikissa arkielämän tilanteissa.
• Armi tuoli ja sen materiaalit on suunniteltu helppohoitoisiksi ja tarjolla on kattavasti lisäsuojia helpottamaan hoitajien työtä.
• Vapauttaa hoitohenkilökuntaa muihin tehtäviin ja edistää hoitohenkilökunnan työhyvinvointia.
• Edistää asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyyttä.

Moni hoitajakin tykkää levähtää ja lepuuttaa selkäänsä ergonomisissa Armi tuoleissa!

Tutustu tarkemmin kuinka Armi sopii palveluasumiseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.