Tuolilta nousu vaikeaa? Tyydytkö koroketyynyyn? Ei kannattaisi, ainakaan pitkään

Armi Ohjeita tuolin hankintaan

Armi tuolin kotiesittelyssä erittäin tyypillinen näky on epämääräiset tyynykasat asiakkaan vanhassa tuolissa niin pyllyn alla kuin myös selän takana.  Apuvälinelainaamotkin tarjoavat tyypillisesti vain tätä eli koroketyynyä. Tällöin ehkä akuuttiongelma eli tuolilta ylös nouseminen (ja/tai hallitummin tuoliin istuutuminen) on helpompaa, mutta seurauksena on usein muita ongelmia.

Tyynyillä selän takana taas on yritetty korjata liian suurta istumasyvyyttä, epäryhdikästä istuma-asentoa ja/tai ristiseläntuen puutetta.

Tyynykasoissa istumisesta aiheutuu tuki- ja liikuntaelin vaivoja

Koroketyynykin on ihan ok lyhytaikaisessa istumisessa. Kuitenkin pitkäaikaisistumisessa tyynykasan päällä notkuminen usein kipeyttää erityisesti selän, mahdollisesti muitakin paikkoja. Eli kun alkuperäinen ongelma on ollut aivan jokin muu, vaikkapa polven nivelrikko, on kotikonstien lopputulemana pidempiaikaisessa käytössä usein monivaivaisuus ja pahenevia ongelmia.

Vaikka vanhassa tuolissa olisi alkujaan ollut hyväkin istumaergonomia (ei välttämättä), niin epämääräiset tyynykasat ovat tyypillisesti pilanneet sen, mistä aiheuttaa erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja pitkäaikaisessa käytössä.

Erilaiset korkeat tuolit toimivat hieman samoin. Nouseminen korkealta on toki helpompaa, mutta ei sellaisessa pitkään ole hyvä istua, muista mahdollisista terveyshaitoista puhumattakaan.

Paljon parempikin ratkaisu on tarjolla. Armi Aktiivituoli ei helpota pelkästään nousua ja istumaan menoa, vaan pyrkii kokonaisvaltaisesti ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä, auttamaan pysymään aktiivisena ja itsenäisenä arjen perustoiminnoissa.

Armi tuolissa ei tarvitse istua huonosti, tyynykasassa tai liian korkealla

Monelle tulee positiivisena yllätyksenä, että Armi tuolin saa millä tahansa istuinkorkeudella eli juuri asiakkaalle sopivalla, muitakin asiakaskohtaisia säätöjä tai mitoituksia tarpeen mukaan hyvän istumaergonomian saavuttamiseksi. Armi tuolin nousua avustava mekanismi yhdessä asiakaskohtaisen mitoituksen ja tuolin muiden säätöjen kanssa mahdollistaa sekä vaivattoman nousun, että samaan aikaan mukavan ja ergonomisen istumisen.

Suurimmat hyödyt ajan kanssa pitkäaikaiskäytössä

Moni ajattelee Armi tuolia harkitessaan aluksi ja ensisijaisesti välitöntä arjen helpotusta. Vielä suuremmat, mutta usein vaikeammin hahmotettavissa olevat, ovat Armi Aktiivituolin tavoitteena olevat pitkäaikaiset terveyshyödyt.

Nousun alkaessa olla hankalaa noustaan tavallisesta tuolista usein niin että tulee erilaista kiertoa tai vääntöä, noustaan liian pystyyn tai painetaan polvia yhteen, joista aiheutuu virhekuormitusta niveliin.

Oheista videota tarkemman taustan Armi Aktiivituolin lääketieteellisistä hyödyistä löydät Armin idean isän Fysioterapeutti Jorma Eerolan teeseistä.

Pahimmillaan nousu on niin hankalaa, tai kivuliasta, että niitä aletaan välttää. Liikkumattomuudesta aiheutuu monenlaisia terveyshaittoja, ei pelkästään tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Jos taas aletaan nousta ensisijaisesti käsivoimin, muun toimintakyvyn ja esimerkiksi tasapainon kannalta elintärkeiden reisilihasten voimat jäävät vähäisiksi.

Armi tuolin nerokas mekanismi mahdollistaa nousun vaivattomasti, hyödyntäen kokonaisvaltaisesti omia lihaksia: käsien, jalkojen ja keskivartalon. Aivan erityisesti pyritään aktivoimaan reisilihasten käyttöä. Keskivartalon vetreytyksellä, lihasten aktivoinnilla ja lihasvoiman kasvattamisella saavutetaan monipuolisia terveyshyötyjä ja ylläpidetään toimintakykyä, jota tarvitaan kaikista muistakin arjen perustoiminnoista suoriutumiseen.

Armi tuoli ohjaa nousuasentoon, jossa polvien ja lonkkien nivelkulmat mahdollistavat lihasten parhaan voimantuoton. Tällöin myös lihaksia aktivoiva vaikutus suurin ja niveliin kohdistuvat virhekuormitukset vähäisimmät.

Istu alas tuoliin hallitusti ja turvallisesti

Tuolin oikea mitoitus yhdessä korkealla sijaitsevien ja ulkonevien (istumaan mentäessä lukittujen) kädensijojen kanssa auttavat myös istuutumaan hallitusti ja turvallisesti.

Rojahtamisen sijaan pyritään istuutumaan käsinojiin tukeutuen siten, että yläkehoa taivutetaan eteenpäin ja peppua työnnetään tuolin perälle, reisilihaksilla samalla jarruttaen. Reisilihaksilla jarruttaminen on erinomainen lihaksia aktivoiva harjoite, ja näin pyritään myös istuutumaan kerralla ryhdikkääseen istuma-asentoon ilman tarvetta korjausliikkeeseen.

Tarkempia vinkkejä löydät oikeaoppisen nouseminen ja istuutuminen -ohjeesta.

Jumppaamalla lisähyötyjä

Jo Armi tuolin peruskäyttö on kuntouttavaa ja vahvistavaa, eikä kuntouttavuus edellytä erillistä jumppaamista, mutta tekemällä lisäksi erityisiä harjoitteita ovat tulokset luonnollisesti paremmat. Harjoitteet on suunniteltu niin, että niiden tekeminen ei rasita niveliä ja niitä pystyy heikkovoimainen tekemään turvallisesti.

Kynnys on erittäin matala! Ei tarvitse lähteä toisaalle tai kaivaa jotain välinettä kaapista, teet liikkeitä omassa nojatuolissa siinä samalla kun katsot vaikkapa telkkaria.

Armi tuolilla on mahdollista tehdä toistoja niveliä rasittamatta. Lihasten vahvistaminen vähentää myös niveliin kohdistuvaa kuormitusta, ei pelkästään nousussa, vaan kaikissa muissakin arkielämän tilanteissa.

Aloita ajoissa

Moni herää tuolin hankintaan vasta kun toimintakyvyssä tapahtuu jokin selkeä alenema, vaikka kunnon ja tasapainon ylläpito ja ennaltaehkäisevä toiminta tuki- ja liikuntaelinvaivojen välttämiseksi olisi ollut helpompaa. Pahasta kaatumisesta aiheutuva pakkolepo (tai mikä tahansa muu käyttämättömyyteen johtava syy) surkastuttaa lihakset nopeasti, aivan erityisesti ikäihmisillä.

Jos liikuntarajoitteet alkavat vähentää luontaista liikkumista, niin on aika toimia. Tuki- ja liikuntaelin vaivojen ennaltaehkäisy, toimintakyvyn ylläpito ja aktiivisena pysyminen on helpompaa kuin kuntouttaminen ja liikuntakyvyn palauttaminen. Mikäli taustalla on eteneviä rappeumatauteja, on ajoissa toimiminen erityisen tärkeää.

Kaikenlaisesta liikkumisesta on terveyshyötyjä, erityisesti vähän liikkuville.

Älä odota enää, vaan hanki itsellesi Armi Aktiivituoli – henkilökohtainen fysioterapeuttisi!